Моделът на Исус, Отец и Святият Дух!

Модел, без разцепления и изневяри!

Преди около 2000 години Отец, (Бащата) изпрати Сина Си, да служи на земята, без Сина да разцепи църквата от Отец, (Бащата) или да Му изневери, след това Исус, изпраща Святият Дух, без Святият Дух, да изневери на Исус!!!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 158 »