Защо човек трябва да бъде добър?

1.Защо вярвам, че човекът трябва да бъде добър? Първо, за да бъде полезен на себе си, защото ако човека е лош и с лош характер и поведение, той първо вреди на себе си, после и на другите около себе си. Ето защо ако всеки обърне внимание на себе си и работи върху себе си като се старае да се промени към по-добро поведение и изграден добър характер, ние всички по този начин ще можем да създадем един по добър свят, в който живеем.

2.Човек трябва да бъде добър и заради това, че един ден ще създава семейство! Защото какъв то си ти, такова ще бъде и твоето семейство. Ако хората искат да имат добри и здрави семейства, хората трябва да работят върху живота си, всеки ден, за да може един ден да имат едно прекрасно и здраво семейство, който да може да се превърне във фактор.

3. Ако хората са лоши и не се променят и не вървят към доброто, има вероятност да имаме едно лошо и деградирано обществото. Държавата на едно такова деградирано общество ще направи нацията такава!

4. Разбира се не е лесно човек да бъде добър в един такъв развален и деградирал свят, в който живеем днес! Но никога не трябва да губим надежда, защото това всичко може да се промени именно чрез теб и мен! Дори и филмите завършват с хубав край, доброто винаги на края побеждава, а защо да не бъде това и в твоят (филм) живот?! Ние днес играем един постоянен филм наречен 21-ви век, и вярвам, че ние заедно можем да направим този филм (наречен 21-ви век) да има един ден, по-хубави дни, седмици, месеци и години, ние заедно можем да направим доброто да побеждава злото!

Аз вярвам и мечтая, че ако човекът се стреми към промяна, ще може да създава едно здраво семейство, а здравото и променено семейството, ще създава едно здраво общество, и здравото общество ще може да създава една здрава нация, с която Бог ще се гордее, вярвам, че това е и мечтата на Бога, защото тогава Бог ще има и една здрава църква!